Zásady ochrany osobních údajů

Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) – nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže. Jsme Vám rovněž plně k dispozici prostřednictvím emailu: obchod@bifu.cz v případě jakýchkoli případných dotazů. Prosíme tímto všechny uživatele webové stránky o pročtení všech důležitých informací, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno a jakým způsobem je udržujeme v bezpečí.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je Stanislav Duháň, BiFu Luhačovice, Nádražní 298, Luhačovice 763 26, IČO: 69669724. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených novou legislativou EU – GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu: obchod@bifu.cz.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů. Stejně jako každá řádná smlouva obsahuje uvedení osobních údajů, tak i my data využíváme k uzavření smluv a k tomu, abychom je řádně plnili. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte i pro naše marketingové účely, ale pouze v případě, pokud tak učiníte na základě vašeho souhlasu (vyplněním formuláře na webu společně se zaškrtnutím souhlasu). V tomto případě vám pak budeme zasílat formou newsletteru nejaktuálnější informace o plánovaných akcích, novinkách a dalším dění v BIFU. Odhlášení z databáze příjemců informativních sdělení se lze kdykoli odhlásit přímo v každém zaslaném emailu nebo kontaktováním na email: obchod@bifu.cz

3. Místa, kde potřebujeme Váš souhlas

  • Odběr newsletteru – email, jméno a příjmení
  • Odeslání formuláře s dotazem nebo poptávkou prostřednictvím formuláře nebo emailu obchod@bifu.cz –  jméno, příjmení, email (povinné), případně telefon (nepovinné).

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme jen pro dobu skutečně nezbytnou pro splnění daného účelu.

  • Pro newsletter platí doba od přihlášení se k odběru, až po žádost subjektu, že si dále nepřeje dále tyto newslettery zasílat.
  • U rezervací a nákupů je doba zpracování určena po dobu nezbytně nutnou k vyřízení a fakturaci.

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na email: obchod@bifu.cz

5. Osobní údaje a cookie

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách soubory cookie. Stejně tak používáme i Google Analytics. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy). Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte. Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření. Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb (vas-hosting.cz), účetní služby).

7. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese: obchod@bifu.cz.

Nastavit cookies si můžete kdykoliv ZDE.